Стислі результати підвищення кваліфікації персоналу з використанням очно-дистанційної форми навчання

На виробничій нараді на тему "Застосування технологій дистанційного навчання і тренажу персоналу з використанням системи дистанційного навчання і тренажу персоналу (СДНТП) ДП НЕК "Укренерго" прийняли участь не лише запрошені з різних ЕС фахівці з технології оперативних перемикань, а і планові навчані групи з тематики використання тренажера оперативних перемикань ПТК ОП у кількості 16 чоловік (2 тижневе підвищення кваліфікації в НТЦ ДнЕС). У цій групі були представники практично усіх ЕС НЕК "Укренерго".
В порядку експерименту була перевірена можливість використання очно-заочної (дистанційної) форми підвищення кваліфікації з вищезгаданої тематики навчання в умовах УТЦ ДнЕС НЕК "Укренерго".
Слухачі прослухали лекції провідних фахівців НВ ТОВ "Інфотех" про нові інноваційні можливості дистанційного навчання для підвищення кваліфікації з тематики оперативних перемикань в ел. мережах (2 години).

Всім слухачам були надані логіни і паролі для підключення до дистанційного курсу (ДК) - "Створення протиаварійних тренувань з використанням тренажера ПТК ОП ".

Фахівці НП ТОВ "Инфотех" розробили і представили для практичного застосування в повному об'ємі усю навчально-методичну базу, що забезпечує ефективне дистанційне навчання в умовах УТЦ.

В якості завдання, слухачам було запропоновано створити довільне протиаварійне тренування (ПТ) на базі своєї підстанції. Процес створення повинен був складатися з декількох етапів: вивчення теоретичної частини ДК про можливості ПТК ОП, обговорення на форумі результатів інших слухачів і проходження завершального контрольного тесту по методах і прийомах створення ПТ з використанням ПТК ОП . Мета - перевірити уміння слухачів розробити сценарій ПТ і якісно його реалізувати.

Можливості виконання завдання ускладнювалися тим, що в класі НТЦ, де проходило навчання групи, не всі комп'ютери були підключені до галузевої мережі Інтернет ТКС "Енергія".
Але, незважаючи на це, зрештою 8 слухачів повністю впоралися із завданням і представили ПТ на базі своїх підстанцій. Ці тренування готові до використання на робочих місцях або в НТЦ. Сценарії представлених тренувань були непогано продумані і швидко реалізовані на досить високому професійному рівні.
Виконані роботи були ретельно перевірені і оцінені викладачем з НВ ТОВ "Інфотех" к.т.н. Сулейманової О.В.

Можливості виконання завдання ускладнювалися тим, що в класі УТЦ, де проходило навчання групи, не усі комп'ютери були підключені до галузевої мережі Інтернет ТКС "Енергія".

Результати оцінювання відправлені усім слухачам за допомогою електронної пошти.

Цей досвід переконливо показує, що дистанційна форма підвищення кваліфікації персоналу може бути дуже ефективною в умовах НТЦ.

Передбачається, що слухачі, що відряджаються на курси, заздалегідь, приблизно за місяць до початку навчання в НТЦ, виконують домашню роботу із створення ПТ на своїх робочих місцях шляхом підключення до СДНТП НЕК "Укеэнерго" і представляють її в НТЦ для остаточної викладацької оцінки своїх знань і умінь, отриманих дистанційним шляхом.

Такий підхід дозволяє істотно зменшити витрати на відрядження і значно поліпшити якість навчання.

Протокол виробничої наради додається, а результати процесу роботи слухачів представлені в архіві ДК "Розробка протиаварійних тренувань з використанням ПТК ОП " на сайті СДНТП НЕК "Укренерго" за адресою www.vi.energy.gov.ua/moodle.

Стисла підсумкова оцінка робіт слухачів.